Vedic Art

Vedic art är en möjlighet att frigöra din inre potential med konsten som redskap.
Vedic Art är uppbyggd runt 17 principer som mer handlar om att lära sig leva genom konsten.
Den här kursen riktar sig till alla, till dig som  aldrig har målat eller till dig som  har målat mycket.
Välkommen till en spännande själslig  resa.
Kurser  för både nybörjare och fortsättning